Slovenské TV stanice

JOJ Media House je 100%-ným akcionárom spoločnosti Slovenská produkčná, a.s., a prostredníctvom spoločnosti Slovenská produkčná drží tiež 100% obchodný podiel spoločnosti MAC TV s.r.o., držiteľa licencie na vysielanie televíznych staníc TV JOJ a TV JOJ PLUS, SENZI, WAU a prevádzkovateľa internetových portálov joj.sk a huste.tv

Najnovšie logo TV Markíza

Logo TV JOJ
Logo TV JOJ

Aktuálny TV Program JOJ

Domovská stránka televízie je www.joj.sk

Domovská stránka spoločnosti JOJ Media House

Slovenská televízia (STV) je organizačná zložka Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania. Momentálne sú v prevádzke 2 televízne stanice Jednotka a Dvojka

Najnovšie logá televízie

Logo TV Jednotka:

 jednotka_whiteOnPurple 

Logo TV Dvojka:

jednotka_whiteOnBlack

Aktuálny program TV Jednotka a TV Dvojka

Domovská stránka televízie a rozhlasu je www.rtvs.sk

Informácie o programe sú dostupné na www.programtv.sk

TV Markíza je najsledovanejšia súkromná televízia, ktorá na Slovensku vysiela od roku 1996. Vlastníkom televízie je spoločnosť CME (Central European Media Enterprises). TV Markíza je sesterskou spoločnosťou českej TV Nova.

Najnovšie logo TV Markíza

Markíza

 

Aktuálny TV Program Markíza

Domovská stránka televízie je www.markiza.sk